Reservasjonspris

Minsteprisen representerer den gjemte minimumsverdien som selgeren er villig til å selge auksjonsobjektet sitt for. Hvis auksjonen ender og minsteprisen ikke har blitt møtt, vil objektet ikke bli auksjonert bort.