Minstepris

Begynnerbudet er minimumsverdien som selger er villig til å la sine varer gå for. Budet for dette partiet vil starte fra denne prisen.