Reservasjonspris

Partier med høye estimerte fortjenester kan ha en fastsatt reservasjonspris. En reservasjonspris er en skjult minstepris - det minste beløpet en selger er villig til å selge partiet sitt for. Hvis en reservasjonspris ikke har blitt nådd ved auksjonens slutt, vil ikke partiet auksjoneres bort.

For kjøpere

Når du legger inn et bud under reservasjonsprisen til en gjenstand, vil du få beskjed om det umiddelbart. Budet ditt vil dukke opp i budloggen. Når du legger inn et automatisk bud som er høyere enn reservasjonsprisen til en gjenstand, vil ditt første bud automatisk være reservasjonsprisen til gjenstanden. Når du legger inn et automatisk bud som ligger under reservasjonsprisen til en gjenstand, vil det maksimale beløpet legges inn som budet ditt, og det vil vises i budloggen. Hvis en reservasjonspris ikke har blitt nådd ved auksjonens slutt, vil ikke partiet auksjoneres bort.

For selgere

Når du legger ut et parti med en høy estimert fortjeneste, vil du bli spurt om du ønsker å ha en reservasjonspris. Hvis du velger å ha en reservasjonspris, vil du bli bedt om å oppgi det absolutt laveste beløpet du er villig til å selge partiet ditt for. Ekspertene våre må deretter vurdere og godkjenne minsteprisen din, så det er viktig at du er realistisk. Hvis eksperten godkjenner reservasjonsprisen din, vil de angi en estimert prisklasse for partiet ditt. Dette estimatet vil nevnes ved siden av partiet ditt. Den estimerte prisklassen er kun en indikasjon, og er ingen garanti på et partis reelle verdi.

Del

Last ned Catawikis auksjonsapp

Last ned fra App Store Last ned fra App Store